บิลเป็นเล่ม เอกสารแบบฟอร์มสำหรับงานบัญชี/เอกสารในสำนักงาน/เอกสารงานบุคคล เช่น ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบจองสินค้า, ใบรับซ่อมสินค้า, ใบสำคัญจ่าย, ใบเบิกสินค้า, ใบส่งของ, บิลเงินสด, ใบรับประกันสินค้า ที่เป็นรูปเล่ม สำหรับเขียนมือ

รับพิมพ์บิลเล่ม(แบบฟอร์มเขียนมือ) ด้วยกระดาษสำเนาในตัว ที่ใส่รายละเอียดบริษัทในแบบของลูกค้าได้ แนะนำพิมพ์ 1สี เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต เช่น สีดำ หรือ สีน้ำเงิน สามารถปรับโทนได้ เช่น โทนดำ/เทา, โทนน้ำเงิน/ฟ้า เป็นต้น รวมถึง สามารถผสมสีพิเศษ ตามตัวอย่างสีที่ลูกค้าอยากได้ด้วย

บิลเล่ม 1เล่มมี 50ชุด ใน 1ชุด สามารถมี 1-5ใบ ได้แก่สีขาว, ฟ้า, ชมพู, เหลือง, เขียว รับพิมพ์ด้วยกระดาษเคมี(คาร์บอน) สามารถสำเนาในตัวได้
เพื่อความสะดวกใช้งาน สามารถกำหนดได้ว่า เป็นแบบฉีกได้ทุกใบ หรือ ปรุฉีกสำเนาติดเล่ม รวมถึง รันเบอร์เล่มที่ / เลขที่ ก็สามารถทำได้

เพื่อความคุ้มค่า แนะนำ จำนวนที่เหมาะสมในการสั่งพิมพ์ แต่ละครั้งที่ จำนวน 50เล่ม 
ถ้ามีการสั่งพิมพ์จำนวนมาก ราคาจะถูกลง 
ถ้า สั่งพิมพ์น้อย จะทำให้ต้นทุนราคาสูงขึ้น

ฟรี! บริการวาดแบบฟอร์มใหม่
ส่งแบบปรุ๊ฟ ให้ลูกค้าตรวจแบบ ก่อนเริ่มพิมพ์ทุกครั้ง

ยอดเงิน ไม่ถึง 3,000บาท กรุณาจ่ายค่าพิมพ์ ก่อนเริ่มผลิต
ยอดเงิน เกิน 3,000บาท กรุณามัดจำ 50% เพื่อเริ่มผลิต