รับทำ บิลเล่ม ใช้สำหรับเขียนมือ
กระดาษสำเนาในตัว

1 เล่มมี 50 ชุด  พิมพ์ 1สี
รูปแบบปรุฉีก สมุกฉีก รันเบอร์  

กระดาษ สีขาว, เขียว, เหลือง, ชมพู, ฟ้า
ขนาด A5  แนวตั้ง และ แนวนอน

ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ
ใบ
บจองสินค้า, ใบรับประกันสินค้า

รับทำ งานพิมพ์กระดาษ
ป้ายกระดาษ ฉลากติดสินค้า 
สายคาดสินค้า
สติ๊กเกอร์กระดาษขาวเงา สติ๊กเกอร์ติดสินค้า
สติ๊กเกอร์โลโก้ พร้อมไดคัท
ป้ายกระดาษแข็งเจาะตาไก่ 

งานพิมพ์อื่นๆ

  • ใบปลิว แผ่นพับ
  • ซองจดหมาย ซองเอกสาร
  • กระดาษหัวจดหมาย
  • ใบประกาศ ใบวุฒิบัตร
  • ใบรับประกันสินค้า