รับพิมพ์ กระดาษโน๊ตก้อน, สมุดฉีก

รับพิมพ์ กระดาษโน๊ตก้อน, สมุดฉีก

  • ขนาด A4, A5, A6 , 3.5 x 3.5 นิ้ว, 7.5 x 7.5 นิ้ว
  • กระดาษด้านใน กระดาษปอนด์ขาว 70 หรือ 80 แกรม, กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม
  • จำนวนต่อเล่ม 25, 50, 100, 200 แผ่น หรือ หนา 0.5ซม., 1ซม., 2ซม.
  • เพิ่มหน้าปก กระดาษอาร์ตมัน 210แกรม พิมพ์4สี
  • แพ็คถุงแก้ว 1:1
  • รองหลังกระดาษแข็ง

 1,651 total views,  1 views today

admin