รับพิมพ์บิลเล่ม สมุดฉีก กระดาษฉีก A5 กระดาษฟอร์มต่างๆ เอกสารเป็นชุด เช่น ใบส่งของ, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบรับประกันสินค้า, ใบจองสินค้า, ใบรับซ่อมสินค้า, ใบเบิกสินค้า, บิลเงินสด รูปเล่ม สำหรับเขียนมือ

รับพิมพ์บิลเล่ม (แบบฟอร์มเขียนมือ) กระดาษสำเนาในตัว  หัวบิล  ชื่อบริษัท – ที่อยู่ 
พิมพ์ 1 สี ปรับโทน สีดำ/เทา,  สีน้ำเงิน/ฟ้า
พิมพ์ 1 สีพิเศษ ผสมตามตัวอย่าง

บิลเล่ม กระดาษเคมี กระดาษสำเนาในตัว มีสีกระดาษ  สีขาว ฟ้า ชมพู เหลือง เขียว
สั่งพิมพ์ แบบสันกาว ฉีกได้ทุกใบ หรือ ปรุฉีก สำเนาติดเล่ม
และ รันเบอร์ เล่มที่ / เลขที่ 

เริ่มต้น สั่งพิมพ์ จำนวน 50 เล่ม 
(สั่งพิมพ์
มากขึ้น ราคาจะถูกลง)

บริการ จัดแบบฟอร์ม ที่ลูกค้าต้องการ  แก้ไขได้ 3 ครั้ง
ลูกค้าดูปรุ๊ฟ  ก่อนเริ่มพิมพ์ ทุกครั้ง
มัดจำ 50% เพื่อเริ่มผลิต