รับพิมพ์บิลเล่ม สมุดฉีก กระดาษฉีก บิลแบบฟอร์มต่างๆ ใบสำคัญ เอกสารเป็นชุด เช่น ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบรับประกันสินค้า, ใบจองสินค้า, ใบรับซ่อมสินค้า, ใบสำคัญจ่าย, ใบเบิกสินค้า, ใบส่งของ, บิลเงินสด, รูปเล่ม สำหรับเขียนมือ

รับพิมพ์บิลเล่ม (แบบฟอร์มเขียนมือ) เป็น กระดาษสำเนาในตัว  หัวบิล ใส่ชื่อ – ที่อยู่ รายละเอียดบริษัท ของลูกค้า
แนะนำพิมพ์ 1สี เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต เช่น สีดำ หรือ สีน้ำเงิน สามารถปรับโทนได้ เช่น โทนดำ/เทา, โทนน้ำเงิน/ฟ้า เป็นต้น รวมถึง สามารถผสมสีพิเศษ ตามตัวอย่างสีที่ลูกค้าต้องการ

พิมพ์ด้วยกระดาษเคมี(คาร์บอน) สามารถสำเนาในตัว กระดาษที่ใช้พิมพ์ ได้แก่ สีขาว, ฟ้า, ชมพู, เหลือง, เขียว
เพื่อความสะดวกใช้งาน สามารถกำหนดได้ว่า เป็นแบบฉีกได้ทุกใบ หรือ ปรุฉีกสำเนาติดเล่ม รวมถึง รันเบอร์เล่มที่ / เลขที่ 

เพื่อความคุ้มค่า แนะนำ จำนวน 50เล่ม  ถ้า สั่งพิมพ์จำนวนมาก ราคาจะถูกลง 

บริการจัดแบบฟอร์มตามรายละเอียด แก้ไขได้ 3ครั้ง
ส่งแบบปรุ๊ฟ ให้ลูกค้าตรวจแบบ ก่อนเริ่มพิมพ์ทุกครั้ง
มัดจำ 50% เพื่อเริ่มผลิต

 2,149 total views,  7 views today