รับพิมพ์ บิลเล่ม A4, A5 บิลใบกำกับภาษี กระดาษสำเนาในตัว


รับพิมพ์ บิลเล่ม  แบบฟอร์มสำนังาน/บัญชี

กระดาษสำเนาในตัว/แบบฟอร์มเขียนมือ/แบบเป็นเล่ม
บิลใบกำกับภาษี บิลใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ บิลเงินสด
แบบฟอร์มใบรับประกันสินค้า ใบจองสินค้า ใบรับซ่อมสินค้า ใบเบิกสินค้า ใบสำคัญจ่าย

  • ขนาด A4, A5 หรือ แจ้งขนาดตามต้องการ สั่งพิมพ์
  • 1 เล่มมี 50 ชุด
  • นิยมใช้  จำนวน 2-5 ใบ ต่อ ชุด
  • กระดาษเคมี, ก็อปปี้หรือสำเนาในตัว, สีขาว ฟ้า ชมพู เหลือง เขียว
  • เพื่อความสะดวก บริการรันเบอร์, ปรุฉีก สำเนาติดเล่ม
  • รับพิมพ์ จำนวนเริ่มต้น 20 – 50 เล่ม/ครั้ง 

admin